מוזמנים ליצור איתנו קשר
נשמח לעמוד לשירותכם

  עורך דין לענייני משפחה בראשון לציון

  להגן על הזכויות שלך עם עורך דין לענייני משפחה בראשון לציון

  כאשר מדובר בייצוג משפטי בכל הקשור לנושאי משפחה, מדובר בתחום ורכב ומסועף וכמובן כולל בני אדם ואין מדובר בדירות אלא באנשים. חשוב יהיה להגן על הזכויות של כל הצדדים כיוון שיש לכך השפעה גדולה על המציאות.

  למשל בתחום קביעת המזונות בנושאי גירושין, זהו תחום מורכב שיכול לכלול סעיפים רבים והתפתחויות שונות.

  למנוע חילוקי דעות

  אחד הנושאים למשל בהם חלים חילוקי דעות לא מעטים בכל הקשור לגירושין, הוא נושא המזונות.

  החוק הדתי הוא החוק הקובע במקרי גירושין, וחוק זה אומר כי גם אם האישה אינה זכאית למזונות והזוג אף נישא בנישואים אזרחיים, היא תהיה זכאית לקבל מזונות, וכן היא רשאית לקבל מזונות בהתאם לרמה הכלכלית שהייתה רגילה אליה, אולם בשנים האחרונות החוק עבר שינויים מסוימים, כאשר בין היתר הזכות למזונות לאישה יכולה להיקבע על פי הכנסתה, כלומר יתכן ובית המשפט יפסוק שהאישה לא תקבל מזונות במקרה שהיא משתכרת היטב, ולכן במקרים אלו בהם נוצרים חילוקי דעות רבות וכל אחד מעוניין להרוויח ופחות ללכת לקראת השני, לייצוג המשפטי חשיבות גדולה, לכן כדי להגן על זכויותיך יש להיעזר בעורך דין לענייני משפחה בראשון לציון

  מזונות הילדים

  גם נושא מזונות הילדים ופרנסתם מהווים חלק עיקרי מייצוג בני הזוג בהסכם הגירושין. תחום זה נערך גם הוא על פי הדין הדתי וכן על פי השתייכות ההורים מבחינה דתית או מבחינה אזרחית. לחישוב גובה המזונות ישנם כמה פרמטרים:

  למשל דנים בסוגיות כמו מהם צרכי הילדים וההוצאות הכרוכות בגידולם, מהו אופן פרנסת ההורים וגודל הכנסתם ומהו הסכם המשמורת עליהם, האם זוהי משמורת משותפת בה הילדים גרים אצל שני ההורים, או שאולי הילדים גרים אצל הורה אחד בלבד.

  על פי ההלכה היהודית ועל פי בית הדין הרבני, כל הפרנסה מוטלת על האב בלבד וכן תשלומי המזונות, כמו כן נקבעה גם פסיקה לגבי סכום צרכי הילד בכל חודש שהיא כאלף שקלים לכל ילד.

  אולם, בתי המשפט דנים במקרים מורכבים יותר ובדרישה לחלוקה שוויונית במזונות וכן לעיתים ערעור על הסכום המינימאלי למזונות שנקבע לכל ילד. כך שלעיתים אף יתכן מקרה בו הורה שאינו עובד יצטרך להיות מחויב במזונות ולמעשה הקביעות והתביעות יכולות להיות שונות מאד ממה שקבע החוק בפועל. לכן הייצוג שלכם בכל מקרה נדרש לטיפול מקצועי בכל שלב, וכל מקרה הוא שונה ממקרה אחר ואינו דומה לו.

  עורך דין לענייני המשפחה בראשון לציון לגשר על חילוקי הדעות

  ישנם חילוקי דעות לא מעטים בכל הקשור לגירושין, חשוב יהיה לגשר עליהן למשל בנושא המזונות. בישראל כאשר החוק הדתי הוא החוק הקובע במקרי גירושין, זה אומר כי גם אם האישה אינה זכאית למזונות והזוג אף נישא בנישואים אזרחיים, היא תהיה זכאית לקבל מזונות, וכן היא רשאית לקבל מזונות בהתאם לרמה הכלכלית שהתרגלה אליה, אמנים בשנים האחרונות החוק עבר שינויים משמעותיים, כאשר בין היתר זכות למזונות לאישה יכולה להיקבע על פי הכנסתה, כלומר יתכן ובית המשפט יפסוק שהאישה לא תקבל מזונות במקרה שהיא משתכרת בצורה מכובדת ביותר, אך גם במקרים אלו כאשר נוצרים חילוקי דעות רבים וכל אחד יהיה מעוניין להרוויח יותר ופחות ללכת לקראת השני, לגישור במקרים אלו ולייצוג המשפטי של עורך הדין תהיה חשיבות גדולה, עורך דין לענייני משפחה בראשון לציון.

  עורך דין משפחה בראשון לציון לדאוג לכל נושא

  גם בנושא מזונות הילדים, נושא זה מהווה חלק עיקרי מייצוג בני זוג בהסכם הגירושין. חשוב יהיה לדאוג לכל נשוא, כי גם תחום זה נערך על פי הדין הדתי, וכן על פי השתייכות ההורים מבחינה דתית או מבחינה אזרחית. לחישוב גובה המזונות יהיו במקרה זה כמה פרמטרים, למשל דנים בסוגיות כמו מהם צרכי הילדים וההוצאות של גידולם, מהו אופן פרנסת ההורים וגודל הכנסתם, האם קיימת משמורת משותפת או אולי הילדים גרים אצל הורה אחד בלבד וכדומה. חשוב לדעת כי על פי ההלכה היהודית ועל פי בית הדין הרבני, כל הפרנסה מוטלת על האב בלבד וגם תשלומי מזונות, אולם בתי המשפט דנים בכל המקרים גם אם הם מורכבים יותר וכן בדרישה לחלוקה שוויונית במזונות ולעיתים בערעור על הסכום המינימאלי למזונות שנקבע לכל ילד. לעיתים, יתכן מקרה בו הורה שאינו עובד יצטרך להיות מחויב במזונות ולמעשה התביעות יכולות להיות שונות מאד ממה שקבע החוק. לכן, הייצוג שלכם בכל מקרה נדרש לטיפול מקצועי בכל רגע, והוא שונה ממקרה אחר וייחודי לכל זוג בנפרד.

  עו"ד לענייני המשפחה בראשון לציון להגן על כל הזכויות

  כאמור אשר מדובר בייצוג משפטי בכל הקשור לנושאי משפחה, מדובר בתחום מסועף שלא רק כולל דירות או רכוש אלא גם אנשים. חשוב יהיה להגן על הזכויות של כל הצדדים כיוון שיש לכך השפעה גדולה על החיים ועל המציאות, וכל תחום הוא מורכב ויכול לכלול סעיפים רבים.

  כל נושא הוא חשוב

  בחוזים הקשורים לענייני משפחה יהיה למשל סעיף חשוב שקשור לנושא מזונות הילדים, ואפילו נושא זה יהווה חלק עיקרי מייצוג בני זוג בהסכמים. לכן כל נושא גם הקטן ביותר הוא חשוב, זהו תחום שנערך לא רק על פי הדין הדתי, אלא גם על פי השתייכות ההורים מבחינה דתית ואזרחית. למשל אם לחשב את רמת החיים ואת גובה המזונות יהיו דיונים בסוגיות כמו: מהם צרכי הילדים והוצאות גידולם, אופן פרנסת ההורים וגודל הכנסתם, האם ישנה משמורת משותפת וכדומה. על פי ההלכה היהודית ועל פי בית הדין הרבני, למעשה כל הפרנסה או מרביתה מוטלת על האב בלבד וגם תשלומי המזונות, אולם בתי המשפט דנים בכל המקרים לגופם, גם אם הם מורכבים יותר ובדרישה לחלוקה שוויונית במזונות שנקבע לכל ילד. למשל לעיתים יתכן מקרה בו הורה שאינו עובד יצטרך להיות מחויב במזונות כך שלמעשה התביעות יכולות להיות שונות מאד ממה שקבע החוק. לכן, הייצוג שלכם בכל מקרה נדרש לטיפול מקצועי בכל רגע, והוא שונה ממקרה אחר וייחודי לכל זוג בנפרד.

  להגן על כל הזכויות שלכם

  בייצוג משפטי בכל הקשור לנושאי משפחה והסכמי נישואין או גירושין, חשוב לזכור שמדובר בתחום מסועף ואין בו רק חלוקה של דירות או רכוש אלא גם אנשים. לכן, חשוב יהיה להגן ולייצג בצורה הוגנת את כל הצדדים ולשקול את הזכויות של כל הצדדים, יש לכך השפעה גדולה על החיים ועל המציאות, וכל תחום הוא מורכב ויכול לכלול סעיפים רבים.

  גישור על חילוקי דעות

  בענייני משפחה מטבע הדברים יהיו חילוקי דעות לא מעטים ולכן חשוב יהיה לגשר עליהן למשל אם מדובר בגירושין חשוב לסלק משקעים ומריבות, למשל בנושא המזונות בישראל החוק הדתי הוא החוק הקובע וזה אומר שגם אם האישה לא זכאית למזונות והזוג נישא בנישואים אזרחיים, היא תהיה זכאית לקבל מזונות בהתאם לרמה הכלכלית שהתרגלה אליה, בשנים האחרונות החוק עבר שינויים, כאשר זכות למזונות לאישה יכולה להיקבע על פי הכנסתה, ויתכן ובית המשפט יפסוק שהאישה לא תקבל מזונות במקרים מסוימים, אך גם במקרים אלו כאשר נוצרים חילוקי דעות רבים ומתישים וכל אחד יהיה מעוניין להרוויח יותר ופחות ללכת לקראת השני, לגישור במקרים אלו ולייצוג המשפטי תהיה חשיבות גדולה.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום